Avtalet klart för ny t-bana

Stockholm Avtalet för utbyggnaden av nio nya tunnelbanestationer samt 78 000 bostäder skrevs i förra veckan på av representanter från ­staten, landstinget, Stockholms stad, Nacka kommun, Järfälla kommun och Solna stad.

En förutsättning för avtalets giltighet är att alla parter i Stockholmsförhandlingen nu fattar formella beslut.

Byggstart är planerad till 2016 och trafikstart till mellan 2020–2025. Finansieringen på drygt 25 miljarder kronor sker gemensamt.