Barn får bidrag till glasögon

Stockholm Nu får barn med synfel i Stockholms län glasögonbidrag igen. I förra veckan återinfördes bidraget på 500 kronor som gäller för barn upp till 9 år.

I flera andra landsting ges bidraget även till äldre barn. I Örebro till exempel gäller bidraget upp till 20 års ålder.

Bidraget fanns tidigare men vid besparingar i början av 2000-talet drogs det in. Totalt beräknas glasögonbidraget kosta landstinget nio miljoner kronor per år.

Stockholms läns landsting har även glas­ögonbidrag för grava synned­sättningar som till exempel dubbelseende och skelning.