Barn i riskmiljöer ska få ökat stöd

LÄNET Folkhälsoinstitutet fördelar 14 miljoner kronor för utveckling av stöd till barn i riskmiljöer. Hur mycket som fördelas till länet är ännu oklart.

Institutets uppdrag är att motverka de risker som föräldrars missbruk, psykiska ohälsa eller psykiska funktionsnedsättning utgör.

Kommuner, landsting eller ideella organisationer kan ansöka om pengar.

– Alla får söka i konkurrens med varandra, säger Anton Lager, projektansvarig.