Barnhospice ​ ska utvärderas

stockholm För snart tre år sedan startade Lilla Ersta-

gården där barn och ungdomar i livets slutskede vårdas. Men en del föräldrar har uttryckt oro vad gäller personaltäthet och information.

Nu gör landstinget en grundlig utvärderar av vården och omsorgen och det sker med hjälp av utomstående experter. Lilla Erstagården är det första i sitt slag i Norden.