Min lokala hjälte

Bättre beredskap för oljeutsläpp krävs

LÄNET Det är en tidsfråga innan ett större oljeutsläpp inträffar i länet. Men alla kommuner är inte beredda, enligt länsstyrelsen som i onsdags höll ett seminarium om oljeskyddsplanering.

Länsstyrelsen pekar på att stora mängder olja transporteras årligen med fartyg på Östersjön och i Mälaren och att det är varje kommuns ansvar att ha en plan för hur man ska gå tillväga vid ett läckage