bättre vård blir billigare

Stockholm Varje år drabbas 7 000 stockholmare av stroke. Hälften av dem får svåra funktionsnedsättningar som förlamning och talsvårigheter.

Nu uppger Hjärt-lungfonden att de förbättringar som skett inom strokevården inte bara gynnat patienterna rent medicinskt utan också lett till att landstinget kunnat minska kostnaderna.

På 30 år har kostnaderna minskat med 18 miljarder.