Bättre vård vid endometrios

Stockholm Kvinnor med den kroniska gynekologiska sjukdomen endometrios ska få bättre hjälp av sjukvården, uppger Alliansen i landstinget i ett uttalande.

– Många kvinnor går igenom ett stort lidande för att de inte får den hjälp de behöver. Vårdcentralerna och husläkarmottagningarna måste fånga upp patienterna och skicka dem vidare till specialister. Det här är ett prioriterat område för Stockholms läns landsting, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för kvinnosjukvården.