Bebis brändes svårt av dropp

STOCKHOLM Den knappt 9 månader gamla bebisen fick dropp som innehöll glykoslösning i foten, men av någon anledning gick droppet utanför blodkärlet och orsakade en svår brännskada på barnet, med extremt lidande som följd.

Drygt en månad efteråt var skadan ännu inte färdigläkt. Enligt anmälan riskerar barnet framtida men.

Nu riktar Inspektionen för vård och omsorg kritik mot Astrid Lindgrens barnsjukhus för bristande journalföring.