Biblioteken får fler e-böcker

STOCKHOLM Stockholms stadsbibliotek har tecknat ett avtal med Ordfront förlag och distributören Publit som bygger på fri tillgång av alla förlagets e-böcker. Biblioteket tar nu initiativ till att införa systemet i hela landet.

Tanken är att biblioteken får möjlighet att göra urval i de digitala biblioteken. Med avtalet blir snittkostnaden per lån för biblioteken lägre än vid övrig e-boksutlåning, samtidigt som förlagen och författarna får högre ersättning.