Blivande mammor är allt oftare överviktiga

1992 led sex procent av de havande kvinnorna av fetma.

2010 var över tolv procent överviktiga.

I större delen av världen lider allt fler av övervikt och Sverige är inget undantag. Statistik från Socialstyrelsen visar nu att trenden i allra högsta grad gäller gravida kvinnor.

– Nu för tiden, i och med att rökningen är så pass låg, är fetma vår viktigaste riskfaktor under en graviditet, säger Sven Cnattingius, professor i reproduktionsepidemiologi vid Institutionen för medicin i Solna.

Bland annat ökar risken för stora barn, havandeskapsförgiftning, akuta kejsarsnitt, graviditetsdiabetes samt att barnet dör innan det föds.

Kvinnor som lider av fetma kan få långdragna förlossningar eftersom övervikten ökar risken för värkrubbningar, något som i sin tur ökar frekvensen för akuta kejsarsnitt.

– Den viktigaste risken ur barnens aspekt är dödföddhet. Föds du för stor så löper du också ökad risk att bli överviktig som vuxen. Spekulativt kan man säga att om du har en mamma som är överviktig och har graviditetsdiabetes så ökar risken för att du kanske får ökat sockersug som vuxen. Det handlar både om arv och miljö, säger Sven Cnattingius.

Men samtidigt är det inte bra att vara underviktig heller.

– Har man inte ett tillräckligt hög BMI (Body Mass Index)så blir man inte ens gravid. Och blir man gravid så är den största risken framför allt en för tidig förlossning, säger Sven Cnattingius.

Som underviktig räknas den som har ett BMI under 18,5. Normalviktiga har ett BMI på 18,5-24,9 och överviktiga 25,0–29,0 medan BMI över 30 räknas som fetma. För att räkna ut BMI tar man vikten delat med längden i kvadrat (längden gånger längden).

Fakta

Allt fler väger mer

Antalet gravida i riket som var överviktiga eller feta: