”Borde ta emot fler flyktingar”

LÄNET För få flyktingar tas emot, enligt länsstyrelsen.

Av alla flyktingar som kommer till Sverige hamnar bara 12 procent här i Stockholms län.

Enligt länsstyrelsens siffror tar länet emot förhållandevis få flyktingar.

– Stockholmsregionen borde ha ungefär 17–18 procent av flyktingarna i alla fall, på grund av att vi har en stark arbetsmarknad, säger Christian Foster, enhetschef på länsstyrelsen.