”Bostadsbrist inte byråkratins fel”

LÄNET Sveriges kommuner och landsting har kritiserat länsstyrelsen för att deras handläggningstider av överklagade bygglov orsakar att det byggs för lite bostäder. Men det stämmer inte enligt landshövding Chris Heister. ”Inte ens om vi fattade beslut med vändande post skulle det lösa problemet med bostadsbristen”, skriver hon.

Bara en fjärdedel av de överklagade byggloven handlar om bostäder och då oftast en- och tvåbostadshus. Resten handlar om tillbyggnader, fritidshus, altaner, parkeringsplatser och annat.