Bostadsbristen blir allt värre

LÄNET Trots rapporter om stigande bostadsbrist i nästan hela länet minskade bostadsproduktionen förra året. Även för 2012 och 2013 ser prognosen negativ ut, enligt länsstyrelsen.

– Det är positivt att så många vill bo, arbeta, studera och starta företag här. Men det ställer också höga krav och bristen på bostäder är en av flaskhalsarna, säger Chris Heister, landshövding.