Två Stockholmsläkare svartlistas

Stockholm Två Stockholmsläkare har svartlistats av Försäkringskassan och anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), skriver Dagens Medicin. En granskning av 183 intyg utfärdade av de båda läkarna visade att nästan vartannat intyg var så undermåligt att de inte dög som medicinska underlag för beslut om sjukskrivning.

Försäkringskassans generaldirektör, Dan Eliasson, säger i en intervju till tidningen att nästa år kommer fler läkare att punktmarkeras, svartlistas och IVO-anmälas.

Bostadsrättsförening får skjuta hackspetten

Stockholm En hackspett har under flera års tid hackat på fasaden till ett flerfamiljshus i Järfälla. Enligt bostadsrättsföreningen har man upprepade gånger försökt skrämma bort fågeln med ljud, men förgäves.

Länsstyrelsen ger nu därför klartecken för skyddsjakt på hackspetten, även om länsstyrelsen helst ser att man försöker skrämma hackspetten med attrapper av rovfåglar och andra hackspettar innan man tar till skjutvapen.