Boverket: Låga hyror leder till bostadsbrist

Stockholm För låga hyror ligger bakom bostadsbristen. Det är Boverkets slutsats i en ny rapport som ur ett ekonomiskt perspektiv studerat bruksvärdessystemet, där hyror regleras genom centrala förhandlingar. Systemet gör att det fattas 40 000 hyresrätter i landet, varav 27 000 i Stockholm. En orsak är att de som har hyror lägre än marknadsvärdet saknar drivkraft att flytta och till exempel bor större än de behöver.