Bra ekonomi i landstinget

LÄNET Det blev ett fortsatt positivt resultat i landstingets månadsrapport för oktober. I prognosen för hela året räknas med ett större överskott än budgeterat, prognosen nu är plus 1 058 miljoner kronor.

Det är 881 miljoner mer än beräknat. Det beror bland annat på att AFA-Försäkring beslutat att återbetala 560 miljoner kronor i premier för åren 2007 och 2008.

I kollektivtrafiken reste folk mer än tidigare och intäkterna blev därför högre än väntat.