Min lokala hjälte

Bränder hos äldre ska minska

stockholm Personer över 65 år är överrepresenterade när det gäller att råka ut för bränder, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Ett projekt för att identifiera och minska risken för dödsbränder hos äldre som gjorts i Stockholms stad sedan 2012 har visat sig så lyckat att MSB nu vill att det ska spridas till kommuner över hela landet.

Projektet har gjorts i ett samarbete mellan stadens äldreförvaltning och Storstockholms Brandförsvar.

Målet har varit att öka medvetenheten om brandrisk och tekniska lösningar hos personalen inom äldreomsorgen.