Brandvarnare glöms ofta bort

LÄNET Glömska, lättja eller okunskap. Det är de vanligaste anledningarna till att var tredje länsinvånare aldrig kontrollerar brandvarnaren. Det visar en undersökning som kampanjen Aktiv mot brand gjorde under november månad, uppger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Nio procent hade för gamla brandvarnare och fem procent hade ingen överhuvudtaget.

– Brandvarnare är det enskilt viktigaste brandskyddet vi kan ha i våra hem, säger Anders Lundberg, brand-ingenjör vid MSB.