Brist i övervakning – nyfödd livlös

Stockholm När en födande kvinna på Danderyds sjukhus i mitten av juli skulle gå på ­toaletten kopplades foster­övervakningen bort.

40 minuter senare upptäcktes att barnet hade långsam hjärtrytm och man gjorde ett akut kejsarsnitt. Barnet var dock livlöst när det kom ut och vägde dessutom mycket mindre än vad tidigare ultraljud på mödravårdscentral hade visat.

Barnet avled senare, enligt den lex Maria-anmälan som sjuk­huset gjort. En utredning visar att det var oklart vem som hade ansvar för kvinnan vid tillfället. Sjukhuset har infört nya rutiner för fosterövervakning.