Brist på bostäder bromsar

STOCKHOLM Stockholmsregionen utvecklas positivt, enligt en rapport som länsstyrelsen lämnade över till regeringen förra veckan. Men det finns flaskhalsar, till exempel för få bostäder. Väg­ar och annan insfrastruktur behöver byggas ut, dessutom har en del företag svårt att hitta rätt kompetens när de nyanställer.

– Att åtgärda detta är avgörande för utvecklingen av Stockholms län. Därmed påverkar det hela landet, säger landshövdingen Chris Heister.