Min lokala hjälte

Brist på bostäder bromsar

STOCKHOLM Stockholmsregionen utvecklas positivt, enligt en rapport som länsstyrelsen lämnade över till regeringen förra veckan. Men det finns flaskhalsar, till exempel för få bostäder. Väg­ar och annan insfrastruktur behöver byggas ut, dessutom har en del företag svårt att hitta rätt kompetens när de nyanställer.

– Att åtgärda detta är avgörande för utvecklingen av Stockholms län. Därmed påverkar det hela landet, säger landshövdingen Chris Heister.