Bristande rutiner vid KS-obduktion

När anställda vid Fonus skulle hantera en avliden möttes de av ett huvud som inte var ihopsytt efter obduktion.

Nu kräver skyddsombudet bättring.

Tre anställda vid begravningsbyrån Fonus skulle ta hand om en avliden vid Karolinska i Huddinge. De anhöriga hade beställt påklädning, frisering och lätt sminkning. Den avlidne var täckt av plast och när plasten togs bort såg Fonuspersonalen att huvudet inte var ihopsytt efter obduktionen.

– Jag gick in till personalen på sjukhuset för att påpeka det. Jag informerades om att huvudet inte skulle sys ihop eftersom dödsorsaken misstänktes vara Creutzfeldt-Jakobs sjukdom och kroppen då hanteras i så liten utsträckning som möjligt på grund av smittorisken, berättar Åsa-Lena Sjöholm, huvudskyddsombud på Fonus.

Hon har anmält händelsen till Arbetsmiljöverket. Det finns internationella riktlinjer som ska följas.

Enligt Inger Nennesmo, neuropatolog på Karolinska i Huddinge, var den avlidne inte rätt hanterad.

– Kroppen ska läggas i en bodybag och vi säger inte att huvudet inte ska sys ihop. Det är så många brister i det här fallet och vi beklagar verkligen det. Men Creutzfeldt-Jakobs sjukdom är inte smittsam, den kan överföras under väldigt speciella betingelser. Det finns en okunskap om riskerna, säger hon.

Åsa-Lena Sjöholm har gjort ytterligare en anmälan till Arbetsmiljöverket. Den handlar om arbetsvillkoren för de som hämtar avlidna på sjukhusen.

– Det här är en bransch som inte uppdaterats sedan anno dazumal. Vi är bara tre tjejer som jobbar med det här och det säger väl en del. Hanteringen måste anpassas till 2000-talet. Vi vill också kunna jobba till pensionen utan att bli helt utslitna, säger Åsa-Lena Sjöholm.

Hon vill få bort de tunga lyften över axelhöjd.

– En kista väger 50 kilo. Med en kropp hamnar du lätt över 100 kilo och den lyfter man upp från vagnen in i bilen. Det finns elektriska vagnar och truckar som landstinget skulle kunna investera i.

Hon vill att Arbetsmiljöverket gör en inspektion. Den årstid som närmar sig innebär ytterligare problem.

– Vi är alltid sämst prioriterade när det gäller snöskottning. Först skottar man utanför entréerna och akuten. Patologen kommer sist. Vi har burit kistor och pulsat i snö upp till knäna, säger Åsa-Lena Sjöholm.