Brister i länets krishantering

LÄNET Myndigheternas förmåga att hantera allvarliga händelser och kriser är generellt sett god, men det finns vissa brister.

Det framgår av länsstyrelsens Sårbarhetsanalys 2012 som har överlämnats till regeringen. Risken för översvämningar och problem med dricksvattnet fortsätter att vara oacceptabelt hög.

Förmågan att utrymma och evakuera, till exempel i samband med allvarliga väderhändelser eller kärnkraftsolycka behöver också bli bättre, enligt rapporten.