Min lokala hjälte

Brott mot barn ska utredas snabbare

Stockholm För att barn som utsätts för våld eller övergrepp ska kunna bli bättre bemötta av socialtjänst, polis, landsting och åklagare öppnas ett gemensamt Barnahus i Stockholm. Tanken är att när kompetensen är samlad på ett och samma ställe så ska brott mot våldsdrabbade barn kunna utredas snabbare och effektivare.

Verksamheten öppnar på Södermalm i maj 2014.