Brottsligheten ska kartläggas

LÄNET Brottsligheten och otryggheten är särskilt hög i storstadsområden som Stockholm. Därför ska dessa kartläggas i de tre storstadsområdena.

Kunskapen ska användas som underlag för att bedöma situationen och behovet av insatser. Regeringen har gett Brottsförebyggande rådet i uppdrag att göra en kartläggning.

Under senare tid finns flera exempel på den grova organiserade brottslighetens närvaro i de tre storstäderna. Enligt regeringen sker kartläggningen för att ge mer kunskap om hur problem­bilden ser ut.