cancerpatient fick fel blod vid transfusion

Stockholm En cancerpatient fick fel blod vid en blodtransfusion på Karolinska Universitetssjukhuset.

Patienten fick blod avsett för en patient med liknande namn, men annan blodgrupp. Efter några minuter började patienten må illa och fick kraftig frossa. Kortison, dropp och syrgas sattes in.

Patienten kunde lämna sjukhuset nästa dag. Händelsen lex Maria-anmäldes.Sedan dess har sjukhuset bland annat utbildat personal. Inspektionen för vård och omsorg är nöjd med åtgärderna.