Min lokala hjälte

Cancersjuk får vänta i 210 dagar

STOCKHOLM För tredje året i rad visar Socialstyrelsens granskning att de stora regionala skillnaderna i väntetider för cancervård består.

– Det är inte acceptabelt att väntetiden ska skilja så mycket beroende på var i landet man bor, säger Lars-Erik Holm på Socialstyrelsen.

För prostatacancer, den vanligaste cancersjukdomen, mäts tiden mellan remissbeslut till behandlingsstart.

Prostatapatienter har en medianväntetid på 140 dagar i Västra Götaland och 210 dagar i Stockholms län, det gäller patienter i medel- och högriskkategorin. Socialstyrelsen utreder nu om gränser för antalet väntedagar ska införas.