Chefer lär sig om relationsvåld

stockholm I torsdags startade länsstyrelsen satsningen mot våld i nära relationer.

Inbjudna var chefer inom socialtjänsten, förtroendevalda och kvinnofridssamordnare i kommuner samt organisationer. De fick en presentation om en kartläggning av socialtjänstens insatser på det här området.

– Den visar bland annat att det behövs mer kunskaper och kompetens för arbetet mot mäns våld mot kvinnor, säger Birgitta Vigil, utvecklingsledare.