Coacher halverar akutbesöken

stockholm Föräldrar som ofta söker akutsjukvård för sina barn har med stöd av vårdcoacher halverat antalet besök. Det visar ett forskningsprojekt vid Sachska barnsjukhuset. Vårdcoacher finns numera vid länets alla akutsjukhus.

Resultaten rör barn med upprepade andningsproblem, majoriteten är mellan sex månader och tre år. Även barnens behov av inläggning har minskat.

Vårdcoachen stöttar föräldrarna i att känna igen symptom, förstå barnets behandling och samordnar kontakter med vården. Målet är att barnet ska få en bättre hälsa, uppger Ann Fjellner, ansvarig för projektet.