Dålig koll på SL:s ekonomi

STOCKHOLM Trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M) och landstingets trafiknämnd får svidande kritik från de exterma revisorerna för dålig kontroll och bristande styrning, skriver Svenska Dagbladet.

Vid flera tidigare tillfällen har kritik kommit från de interna revisorerna, även då för bristande kontroll och styrning.