Datastopp på sjukhus utrett

STOCKHOLM Journalsystemet Take care som används av sjukhus och vårdinrättningar i länet drabbades av två driftstopp i juni.

Enligt landstinget orsakade det ett omfattande merarbete för vårdpersonalen under de sex respektive fem timmar som systemet stod stilla.

En utredning har gjorts och slutrapporten visar att avbrottet vid det ena tillfället berodde på ett programfel i en server, troligtvis var detta anledningen vid båda tillfällena.