De flesta är till freds med livet

stockholm Drygt nio av tio invånare i länet trivs med boende, arbete och ekonomi enligt en undersökning som länsstyrelsen låtit Statistiska centralbyrån göra. Men trafik, buller och nedskräpning upplevs som problem. Och värst är det med trafiksituationen.

Fem av tio är nöjda med sin ekonomi, och nästan fyra av tio tror att den kommer att förbättras de närmaste åren. Undersökningen visar dock att bland unga med utländsk bakgrund upplever sig nästan fyra av tio som trångbodda.