De kommunala bolagen bidrog med 11 miljarder till kommunerna, skriver tidningen Dagens samhälle. Samtidigt ökar glappet mellan fattiga och rika kommuner.

Rikaste kommunen, sett till eget kapital, var Stockholm följt av Skellefteå och Halmstad. Fattigast var Laxå som samtidigt även var minst skuldsatt. Mest skuldsatta kommunen var Lidingö.