De ska bygga nya bostäder

RÄTTELSE De som ska bygga bostäder vid C3L vid Bollmoravägen är Oscar Properties och Wallenstam. Det nya bostadsområdet heter Tyresö trädgårdar. Lokaltidningen Mitt i Tyresö beklagar att det i en notis i förra veckans tidning uppgavs fel byggherrar.

Av notisens formulering skulle man kunna tro att den fel­aktiga uppgiften kom från kommunstyrelsens ordförande i Tyresö, Fredrik Saweståhl (M). Så var inte fallet.