ANNONS

Diabetiker får ett eget sjukhus

Länets 97 000 diabetesdrabbade ska få ett eget sjukhus.

Det kan inrymmas i antingen Dalens, Sabbatsbergs eller Sollentuna sjukhus.
ANNONS

Planerna på ett renodlat diabetessjukhus stöds av en majoritet av landstingets politiker.

– Vi behöver förbättra vården, säger Stig Nyman (KD), äldre- och forskningslandstingsråd.

I juni 2013 väntas beslut om geografisk plats och organisation. Sjukhuset ska inrymmas i något av länets mindre sjukhus som i dag har tomma lokaler, det vill säga i Dalens sjukhus, Sabbatsbergs sjukhus eller Sollentuna sjukhus.

– De patienter som i första hand kommer att nyttja sjukhuset är de som behöver lite mer specialiserad vård än vårdcentralerna kan ge, säger Stig Nyman som räknar med att sjukhuset kan ta emot de första patienterna om tre-fyra år.

Tillsammans med några andra KD-politiker besökte han häromveckan ett diabetessjukhus i Ajman i Förenade arabemiraten som drivs av ett svenskt företag.

Lars Joakim Lundqvist (M), biträdande hälso- och sjukvårdslandstingsråd, intygar att även hans parti är för ett diabetessjukhus.

– Vi är helt överens, säger han.

Sjukhuset ska arbeta med både barn- och vuxendiabetes och samla forskningen och patientkontakterna.

Storstockholms diabetesförening har länge arbetat för att få ett diabetessjukhus till stånd.

ANNONS

Anders Lönnberg, föreningens ordförande, tror att sjukhuset bland annat kommer att innebära bättre information till patienter med nyupptäckt diabetes.

– I dag varierar informationen mycket, beroende på vilken läkare man har, säger han.

Andra fördelar med sjukhuset gäller nya läkemedel.

– Det kommer att gå snabbare att pröva nya läkemedel gentemot olika patientgrupper.

Fakta

Diabetes

97 000 personer i länet har fått diagnosen diabetes.

50 000 personer beräknas ha diabetes utan att veta om det.

200 000 personer har förhöjt blodsocker.

Källa: STOCKHOLMS

DIABETESFÖRENING