Djur och natur ska kartläggas

STOCKHOLM En biotopkarta för Stockholmsregionen underlättar planeringen av hus och vägar, enligt länsstyrelsen.

Många kommuner saknar samlad data om växtligheten. Myndigheten ska nu undersöka vilka förutsättningar som finns för att ta fram en sådan karta.

– Om vi ska kunna utveckla länet på på ett attraktivt och långsiktigt hållbart sätt behövs bra förutsättningar, säger Klara Tullback Rosenström, strateg vid länsstyrelsen.