Min lokala hjälte

Doktorn kan komma till fler

LÄNET Nu får många fler möjlighet att få en läkarbedömning i hemmet. Kapaciteten för länets jourläkarbilar ska mer än tredubbalas enligt ett besllut i hälso- och sjukvårdsnämnden. Beslutetet innebär att Curera Sjukvård AB får fortsätta att sköta verksamheten med jourläkarbilar.

En jourläkare skickas i allmänhet till patienter som av något skäl har svårt att ta sig till akutsjukhus eller närakut men som inte är så sjuka att de behöver ambulans, i första hand barn över ett år och äldre med stort vårdbehov.