Du kan rapportera in ovanliga arter

Stockholm Ser du kanske en svartmunnad smörbult eller en kinesisk ullhandskrabba i sommar? Då är forskarna evigt tacksamma över för att få veta det.

För att få hjälp att samla in information om ovanliga och hotade vattenlevande arter har Havs- och vattenmyndigheten, Göteborgs universitet och länsstyrelsen Värmland startat Rappen, en hemsida där allmänheten kan rapportera in sina fynd.

Smörbulten ökar i Stockholms vatten och kan konkurrera ut andra arter om de blir för många. Även den lilla vitfingrade brackvattenskrabban, vilka kan sprida sjukdomar, har hittats i vattenintagen på Finlandsbåtarna.