E-tjänst om vård bäst i EUropa

stockholm E-tjänsten Mina vårdflöden har vunnit pris för bästa innovation i offentlig sektor i Europa. Det är Europakommissionen som har utsett vinnaren. Mina vårdflöden är en e-tjänst där man bland annat kan följa sin remiss och ha koll på sin vårdhistorik och de framtida vårdplanerna.

Priset är på 100 000 euro. Pengarna ska gå till att vidareutveckla e-tjänster för barn med cystisk fibros och att översätta Mina vårdflöden till andra språk än svenska.