Ekoxar på minst tio platser

STOCKHOLM Länsstyrelsen har i sommar tagit allmänheten till hjälp för att inventera antalet platser där skalbaggearten ekoxe finns. Myndigheten har fått kännedom om ett tiotal ställen i länet.

– Det är bekräftade fall, där vi till exempel har bildbevis eller att det är en sakkunnig som gjort fyndet, säger Miguel Jaramillo, miljöhandläggare på länsstyrelsen.

Han säger att det förmodligen funnits fler ekoxar i länet tidigare. Den fridlysta insekten finns främst i ekskogar.