Elever får prova att vara poliser

Nu ska länets poliser bli bättre på att bemöta ungdomar. Under våren åker de ut i skolorna.

Då står rollspel på schemat där poliser och unga byter plats med varandra.

Alla 2 500 poliser som jobbar i yttre tjänst, från piketpolis till civila spanare, har deltagit i en utbildning i syfte att bli bättre på att bemöta unga personer.

– Det handlar om att se att unga är olika, säger Sara Rågwall, projektledare hos polisen.

I höstas hölls en teoridag då de diskuterade arbetet med unga, och nu i vår åker polisen ut till högstadie- och gymnasieskolor i länet.

Förtroendemätningar som Brottsförebyggande rådet har gjort visar att 76 procent av invånarna har förtroende för polisen. Enligt Sara Rågwall är dock andelen bland de unga något lägre.

– Det handlar om brister i kommunikationen, säger hon.

Polisernas dag i skolan innehåller gruppdiskussioner, värderingsövningar och rollspel.

– På det sättet träffas man och lär känna varandra, säger Sara Rågwall som själv har deltagit vid ett flertal tillfällen.

– En del unga har liten kunskap om polisens roll i samhället och vad polisen får göra. De kan säga att ”nu förstår jag bättre”, säger hon.

Under polisens dag i skolan får eleverna pröva hur det är att vara polis och ingripa i situationer där det är fest och minderåriga dricker alkohol, eller när det är stök i tunnelbanan och de ska prata med folk som undviker ögonkontakt och går iväg åt olika håll.

Polisen å sin sida spelar unga och får känna hur det är att inte få kontakt eller att inte bli lyssnad på.

Ett liknande projekt har framgångsrikt prövats i Botkyrka.

Fakta

Hela länet med

Satsningen ingår i projektet ”Poliser och ungdomar i det mångkulturella samhället” och stöds av den Europeiska socialfonden.

Alla polismästardistrikt i länet deltar.

Totalt genomgår 2 500 poliser utbildningen.

Källa: POLISMYNDIGHETEN