Elever klarar inte simkrav – får för lite undervisning

Skolverkets undersökning visade att de som började med simundervisning tidigt hade bättre resultat i årskurs sex.
Skolverkets undersökning visade att de som började med simundervisning tidigt hade bättre resultat i årskurs sex.
Alla barn i årskurs sex ska kunna simma 200 meter för att få godkänt i idrott och hälsa. Helene Öquists son William klarade inte provet.

– Han fick ingen extraundervisning alls, säger hon.

Många idrottslärare in-tygar att barn inte får tillräcklig simundervisning.

I höstas var Helene Öquists son William i simhallen en gång tillsammans med sin klass. Då var de där för att provsimma. Sedan 2011 ska nämligen alla elever i årskurs sex klara att simma 200 meter, varav 50 på rygg, för att få godkänt betyg i idrott och hälsa.

Men William klarade inte provet. Han har svårt med uthållighet och koncentration. Dessutom blev han nervös och stressad över att det var ett provtillfälle, berättar Helene Öquist.

Skolan sa att William skulle få extra simundervisning för att klara kunskapskravet. Men så blev det inte.

– Nej, det fanns inga tider och de hade inga resurser. Det blev inget alls, säger Helene Öquist.

Det var dessutom enda gången på hela läsåret klassen var i simhallen.

– Vi simmar med honom privat. Men det är ju en demokratisk fråga att skolan ska ta ansvar för det här. Alla familjer har kanske inte möjlighet att åka till badhuset eller lära ut simning, säger Helene Öquist som bor i Nacka.

Enligt en undersökning av Skolverket i höstas klarade 95 procent av eleverna i landet kunskapskravet. Det innebär att 4 500 elever inte klarade kraven.

Av de idrottslärare som har elever som inte når kunskapskravet ansåg 45 procent att eleverna inte får den sim­undervisning de behöver för att kunna nå kravet.

Den främsta orsaken är att eleverna erbjuds för få simundervisningstillfällen. Detta trots att det är skolans ansvar att se till att eleverna får den undervisning som behövs.

– Det är väldigt olika på olika ställen. På Lidingö får de fyra timmat totalt för alla elever på ett år. Det är väldigt svårt att få tider i simhallarna, säger Mona Lisa Wernesten på Livräddningssällskapet.

Svenska simförbundet har initierat en tävling som heter Skolsimmet för att inspirera barn att klara simprovet. Tillsammans i klassen samlar barnen poäng.

– Tillgängligheten är ett bekymmer. Det gäller för kommunerna att ligga i fas och se till att det finns tillräckligt med anläggningar. Många byggdes på 60- och 70-talen och behöver nu renoveras, men det är väldigt dyrt och det är nästan alltid billigare att bygga nytt, säger Christina Sandin på Svenska simförbundet.

I Stockholms stad var det 875 elever i årskurs 6–9 som inte klarade kraven i fjol.

De erbjöds gratis simundervisning de två första veckorna på sommarlovet och kommer att erbjudas det även i år.