En av tio har astma i länet

Stockholm 11 procent av invånarna i Stockholms län har problem med astma. Det framgår av den Nationella folkhälsoenkäten som genomförts av Folkhälsomyndigheten.

Stockholmarnas astmabesvär har legat på samma nivå sedan 2006. Med 11 procent ligger stockholmarna en procentenhet över rikssnittet.

I Norrbotten svarade flest, 14 procent, att de lider av astmatiska besvär.

Lägst andel finns i Blekinge och Kalmar län.