En av tre unga alltid stressade

En tredjedel av dagens 16-åringar har allvarliga stressymptom, visar en ny avhandling.

De värst drabbade blir utbrända och får men för livet.

Karin Schraml, psykologidoktorand vid Stockholms universitet, har följt 300 ungdomar under deras gymnasietid.

– Det har länge varit känt att stress bland unga är ett växande problem. Studien i min avhandling visar att problemen för individen är större än vad vi tidigare trott, säger hon.

30 procent av ungdomarna kände sig konstant stressade. 15 procent hade allvarliga stressymtom genom hela gymnasietiden och bedöms därför lida av kroniskt stress.

Åtta procent hade symtom som man annars bara sett bland utbrända vuxna.

– Det kan ge hälsoproblem senare i livet och långsiktiga negativa effekter, säger Karin Schraml som också är verksam vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

Paradoxalt nog presterar de mest stressade ungdomarna märkbart sämre i skolan och får tydligt sämre betyg, visar studien. Stressen påverkar skolresultatet negativt.

– Det är allvarligt att stressade ungdomar klarar skolan sämre. Det påverkar deras chanser till högre utbildning negativt vilket kan ge stora konsekvenser i ett samhälle där utbildning är en väg att klara konkurrensen, säger Karin Schraml.

Hon hittade tre faktorer som orsakar stressen:

Känsla av höga krav i kombination med bristande socialt stöd.

Låg självkänsla.

Sömnproblem.

Men studien visade också att en del av stressen orsakas av så kallad social jetlag, som uppstår när det är stor skillnad på sovmönstret på veckodagarna jämfört med helgerna.

De som var kvällspigga bland ungdomarna tenderade att skifta mer i sitt sovmönster och hade symtom som liknar den jetlag man drabbas av när man flyger över flera tidszoner. Ofta hänger social jetlag ihop med osunda vanor som at hoppa över måltider, röka och dricka alkohol.

De som led av social jetlag presterade ofta sämre i skolan, visar studien. Framför allt bland pojkarna fanns ett samband mellan social jetlag och lägre slutbetyg i gymnasiet.