Europeiskt pris till våldscentrum

VÄSTERORT Relationsvåldscentrumet i Stockholm fick i förra veckan pris för bästa brottsförebyggande verksamhet i Europa.

Relationsvåldscentrumet ger råd och stöd till personer som blivit utsatta för partners eller hedersrelaterat våld. Bakom centrumet står socialförvaltningen i Stockholm stad, Västerortspolisen och Åklagarmyndigheten.

”Centrumet fungerar som en brygga mellan socialtjänst och polis samtidigt som de ger våldutsatta stöd – en funktion som tidigare saknats”, skriver Rikspolisstyrelsen i ett pressmeddelande.

Verksamheten fick 10 000 euro i pris.