Få brott klaras upp i Stockholm

stockholm Stockholm är det län där minst antal brott klaras upp. Det framgår av en rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) som tagit fram statistik för de första halvåren 2012–2014.

Statistiken visar att 14 procent av brotten i Stockholms län blir personuppklarade – det vill säga att en person bundits till brottet genom åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. Det är den lägsta noteringen i landet.

När det gäller misshandelsbrott ligger Stockholm på 13 procent och för bilstölder är siffran två procent.

Andelen uppklarade brott som kan bindas till personer minskar i hela landet.