Få känner till att fisk kan skada framtida barn

Stockholm Bara 10 procent av kvinnorna mellan 18 och 29 år känner till att de inte bör äta fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern mer än tre gånger om året då det kan påverka deras framtida barn.

Fisken innehåller dioxin och PCB, vilket lagras i kroppen och förs över till barnet om man blir gravid. Ämnena kan påverka barnets hjärna, immunförsvar och hormonsystem, enligt Livsmedelsverket.