Få som testar diet håller ut

STOCKHOLM Varannan invånare i Stockholms län, 52 procent, har testat en eller flera metoder för att gå ner i vikt. Men få är uthålliga. ”Några veckor” är den vanligaste längden för en diet. Bara 23 procent lyckas hålla en diet längre än ett halvår, visar en undersökning som opinionsinstitutet Opinion Stockholm gjort på uppdrag av Viktväktarna.

32 procent tycker att var­aktig viktminskning är viktigast, 9 procent prioriterar snabb. 1 036 personer svarade på enkäten.