Faderskap måste utredas snabbare

LÄNET Socialnämnden i flera kommuner kritiseras av Justitiekanslern, JK, för att faderskapsutredningar tagit för lång tid.

I de granskade fallen tog utredningen mellan tre och sex år. JK menar att så långa handläggningstider inte är acceptabla och betonar att de ska vara färdiga inom ett år efter barnets födelse.

Bland dem som kritiserade finns Täby kommun och Södermalms stadsdelsförvaltning i Stockholm.