Fagersjöskogen kan bli nytt naturreservat

Fagersjö De rödgröna i Farsta föreslår att Fagersjöskogen ska bli ett naturreservat.

”Inför den förestående förtätning som planeras i Farsta är det viktigt att tydligt reservera det som vi vill bevara”, skriver de. Stadsdelsförvaltningen ser positivt på förslaget.

Vid nästa möte väntas stadsdelsnämnden besluta om att be kommunfullmäktige att inleda en process för att bilda ett naturreservat.