Färre anmälda bluffakturor

Stockholm Under årets första sex månader minskade anmälningarna om bluffakturor i länet rejält jämfört med motsvarande period förra året – 1 297 anmälningar jämfört med 3 735 under första halvåret 2013.

Det visar preliminära siffror från Brottsförebyggande rådet som tjänsteföretaget Visma har sammanställt.

I tolv av landets 21 län så ökade antalet anmälningar om falska fakturor. Mest ökade de i Östergötland och minst i Blekinge län.